Curs 2020-2021

Les competències de la Unió Europea

El marc institucional de la Unió Europea (I)

El marc institucional de la Unió Europea (II)

Les fonts del dret de la Unió Europea

L'aplicació del dret de la Unió Europea

El sistema judicial de la Unió Europea

Les relacions exteriors de la Unió Europea

La política exterior i de seguretat comuna