Curs 2019-2020

Les fonts del dret de la Unió Europea

L'aplicació del dret de la Unió Europea

El sistema judicial de la Unió Europea

Les relacions exteriors de la Unió Europea

La política exterior i de seguretat comuna