Curs 2022-2023

El procés d'integració europea

La Unió Europea en l'actualitat

Les competències de la Unió Europea

El marc institucional de la Unió Europea (I)

El marc institucional de la Unió Europea (II)

Les fonts del dret de la Unió Europea

L'aplicació del dret de la Unió Europea

El sistema judicial de la Unió Europea

Les relacions exteriors de la Unió Europea

La política exterior i de seguretat comuna